zaterdag 15 september 2012

Michael Lewis over de eurocrisis

Het fragment loopt van 0:14 tot 2:34. Michael Lewis verwoordt tijdens dat fragment de Europese situatie op een treffende wijze en ik deel deze opvatting.

donderdag 6 september 2012

ECB ≠ Bundesbank

Bij de oprichting van de Europese Centrale Bank (ECB) werden sceptici gesust met het idee dat de ECB het Bundesbank-model over zou nemen. Gezien de reputatie en de prestaties van de Bundesbank viel daar veel voor te zeggen. Het model dat zij hanteerden hield in dat de centrale bank onafhankelijk van politici opereert en dat de bank maar 1 taak heeft: prijsstabiliteit. Eigenlijk kon er daarom al bij de oprichting van de ECB gezegd worden dat zij niet op de Bundesbank lijkt. De taak van de ECB is namelijk: "...het handhaven van prijsstabiliteit. Onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het Europees Stelsel van Centrale banken het algemene economische beleid in de Unie."